Basismaterialen

Wizwijs is een complete methode. Met voor elke groep handleidingen, werkboeken en oefenboeken per blok. Leerlingen werken alleen met verbruiksmateriaal. Extra schriften of kopieën zijn niet nodig. Een extra voordeel is dat uw leerlingen hun kleurrijke werkboekjes mee naar huis kunnen nemen en aan hun ouders laten zien wat ze hebben geleerd.

Deel met anderen