'Rekenen is doen'

TILBURG - Wizwijs moet Nederland weer echt laten rekenen. Volgens uitgever Jan van Wonderen gaat dat lukken. Wizwijs is namelijk gebaseerd op de wensen en de problematiek van nu. Daarmee is Wizwijs fundamenteel anders dan de andere methoden.

Wizwijs is een geheel nieuwe methode. Daarin onderscheidt zij zich van de methoden van de andere uitgevers. ‘Dat zijn allemaal herzieningen en daarmee zijn ze voor een groot deel gebaseerd op de inzichten van 10 jaar geleden,’ aldus Van Wonderen.

Actuele wensen en problematiek

Veel meer dan de andere methoden gebruikt Wizwijs de wensen en de problematiek van nu als uitgangspunt. Ook heeft Zwijsen de uitkomsten van het onderzoek van de commissie-Meijerink verwerkt in de methode. ‘Wizwijs is fundamenteel anders door zich te richten op het functioneel leren cijferen.’

Wat houdt dat in? ‘Rekenen is doen,’ zegt Van Wonderen. ‘Maar je moet niet direct met cijfertjes beginnen. Door veel te oefenen met concrete voorbeelden houd je de rekenvaardigheid van de leerlingen op peil. In Wizwijs besteden we daarom veel aandacht aan het op de juiste manier instrueren van de kinderen. Vervolgens wordt systematisch naar steeds meer abstractie en uiteindelijk naar de formele notatievorm gewerkt.’

Enthousiasme

Deze methodiek werpt haar vruchten af. ‘Leerkrachten zijn erg enthousiast en zien een verandering bij hun leerlingen. Ze zijn gemotiveerder en pikken de dingen sneller op,’ aldus Van Wonderen.

Het interview met Jan van Wonderen is verschenen in het jaarverslag 2008 van WPG Uitgevers. Op de website van WPG kunt u het hele jaarverslag downloaden.

Deel met anderen

Lees het hele interview

Geplaatst op: 24-06-2009