Extra materiaal

Hier vindt u extra materiaal bij de lessen van Wizwijs per jaargroep. Onder het kopje 'Lesmateriaal' staat materiaal dat u tijdens de les gebruikt. Onder 'Organisatie' vindt u de jaarplanningen, registratieformulieren voor groep 1 en 2 en de leerlijnen van groep 1 t/m 8. De ouderpagina's, uit de werkboeken van Wizwijs, staan als losse pdf-bestanden in de map 'Ouderpagina's'. Alle informatie en bestanden voor een ouderavond over Wizwijs staan in de map 'Presentatie ouderavond'. In het 'Materialenoverzicht' staan alle extra materialen voor groep 3 tot en met 8, die u tijdens de les nodig heeft, op een rijtje. En de handleidingen Excel horen bij de Excel-lessen die in groep 8 worden gegeven.

Deel met anderen