Wizwijs leerlijnpakket Passende Perspectieven

Het Wizwijs leerlijnpakket Passende Perspectieven is een uitwerking van de referentieniveaus rekenen voor leerlingen die, ondanks de inspanningen van de school, het fundamentele niveau 1F (op onderdelen) niet halen. Het doel is om het rekenniveau van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te verhogen op die onderdelen die er voor hen toe doen. Dit geeft u grip bij het formuleren van een passend onderwijsaanbod voor verschillende groepen leerlingen. Zodat ook deze groepen leerlingen verder komen dan nu het geval is.

Leerstof per domein

Als u voor een leerling die één van de leerroutes van de Passende Perspectieven volgt de leerstof per domein wilt aanbieden, dan gebruikt u onderstaande overzichten.

Snelle scan

Als u voor een leerling die één van de leerroutes van de Passende Perspectieven volgt snel de selectie wilt zien van opdrachten die per les aangeboden moeten worden, dan gebruikt u onderstaande overzichten.

Deel met anderen