Instapprogramma groep 6

Het instapprogramma is bedoeld om leerlingen kennis te laten maken met vernieuwende elementen uit Wizwijs. Voor elke jaargroep is een programma gemaakt dat eenvoudig in 3 stappen is uit te voeren. Het stappenplan begint met een algemene instaptoets. Alle benodigde materialen zijn gratis te downloaden.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak staat hoe u in 3 stappen het instapprogramma van Wizwijs doorloopt. Met een overzicht van de materialen die u daarvoor nodig heeft.

Jaarplanning

Speciaal voor scholen die in schooljaar 2014-2015 starten met Wizwijs is een aanpgepast jaarprogramma beschikbaar. Ga naar het jaarprogramma voor uw regio .

Algemene instaptoets

De algemene instaptoets bestaat uit 3 onderdelen: deel A (Getallen en bewerkingen), deel B (Meten) en deel C (Meetkunde). De instaptoets van groep 6 is gebaseerd op de leerstof van eind groep 5. De instaptoets is in zijn geheel te downloaden en per deel. Er is telkens een versie zonder en een versie met antwoorden beschikbaar.

Algemene instaptoets - leerkrachtdeel

In het leerkrachtdeel staat achtergrondinformatie over de algemene instaptoets. U vindt er tevens uitleg bij elke opdracht en een overzicht van benodigde materialen.

Registratieformulieren

Op de registratieformulieren kunt u de resultaten van de algemene instaptoets aangeven. Tevens staat precies aangegeven welke leerlingen voor welke begeleiding in aanmerking komen. Het registratieformulier is in zijn geheel te downloaden en per onderdeel.

Instapmodules

Voor een aantal leerstofonderdelen zijn additionele modules beschikbaar. De onderstaande modules zijn bedoeld als extra ondersteuning.

Deel met anderen